Nyheder

Betydningen af tredimensionelle dyrkningstrugTredimensionel dyrkning kaldes også lodret dyrkning er en tredimensionel soilless-kultur, denne type dyrkning påvirkes ikke af planens dyrkning, gennem den fire ugers lodrette kolonne dyrkning eller i form af stilladser, hængende og andre former for vertikalt sorteret dyrkning, rumudvikling, fuld udnyttelse af drivhusplads og solenergi. Derfor kan arealudnyttelsesgraden øges 3 ~ 5, og produktionen pr. arealareal øges 2 ~ 3 gange.

Tredimensionalt plantetrug til dyrkning af jordbær, foruden let at vælge, den traditionelle dyrkningsmodals plan i en tredimensionel dyrkningsmodel, til vækst af jordbærproduktion, har effektiviteten mange fordele, og selv eksperter kaldes det er en jordbearbejdningsteknologi på en revolution.

Jordbærets uslebne kultur vokser stærkt, højt udbytte, god kvalitet, sparer vand, sparer gødning, sparer arbejde, skadedyr og sygdomme mindre, undgår også jordens kontinuerlige beskæringshindring, samtidig med at dyrkningsomfanget udvides kraftigt, det forstås at fra antallet af dyrkede pr. arealareal, plantetætheden af jordbær i traditionel dyrkningstilstand er 8000 ~ 10000 pr. Mu. Efter modellen af tredimensionelle soilless-kultur kan antallet plantede planter øge 20% til 30%, kraftigt forøget udbyttet og øge den økonomiske fordel.